Màn chiếu quang học Elite Screens Pro Frame Thin PFT100H-DST

0

– Kích thước: 100 inch (đường chéo)
– Vùng hiển thị: 2214x1245mm
– Tỷ lệ khung hình: 16:9
– Loại màn chiếu: Khung cố định
– Kích thước viền: 9mm
– Chất liệu vải màn: DarkUST
– Gain: 0.6
– Tỷ lệ từ chối ánh sáng xung quanh: 95%
– Góc nhìn: 180˚

Hết hàng

0

Màn chiếu quang học Elite Screens Pro Frame Thin PFT100H-DST

Màn chiếu quang học Elite Screens Pro Frame Thin PFT120H-DST

Hết hàng