Màn chiếu Elite Screen Kestrel Tab-Tension DarkUST FTE100H2-DST

0

– Kích thước: 100 inch (đường chéo)
– Vùng hiển thị: 2214x1247mm
– Tỷ lệ khung hình: 16:9
– Loại màn chiếu: Điều khiển điện, Để bàn, Tab-tensioned
– Chất liệu vải màn: DarkUST
– Gain: 0.6
– Tỷ lệ từ chối ánh sáng xung quanh: 95%
– Góc nhìn: 180˚

Hết hàng

0

Màn chiếu Elite Screen Kestrel Tab-Tension DarkUST FTE100H2-DST

Màn chiếu Elite Screen Kestrel Tab-Tension DarkUST FTE120H2-DST

Hết hàng