Loa Davis Acoustics Courbet No.3

48.000.000

  • Loại loa: Loa hai đường tiếng, hai loa
  • Loa Book Shelf Hi-End
  • Loa Midrange: 130mm x 1, chất liệu Kelvar
  • Loa Twister: 28mm x 1, chất liệu Dome Souple
  • Công suất danh định: 80W
  • Công suất max: 120W
  • Độ lớn âm thanh: 90dB
  • Nơi sản xuất: Troyes City, France

48000000

Loa Davis Acoustics Courbet No.3

Loa Davis Acoustics Courbet No.3

Trong kho