Precision 18Gbps HDMI

Cáp HDMI Precision 18 đảm bảo tốc độ truyền qua 18Gbps để hỗ trợ tất cả các độ phân giải 4K mới nhất bao gồm không gian màu 4K 60 Hz 4:4:4, HDR, Dolby Vison và màu 8/10/12 bit.

 

Precision 18Gbps HDMI

Trong kho