Tủ TV UST Tự Động dành cho Màn chiếu để sàn Vividstorm

136.000.000

Tủ TV UST Tự Động (Cabinet Automatic) là kệ tủ thông minh cung cấp giải pháp hoàn hảo để giấu kín máy chiếu siêu gần và màn chiếu để sàn. Khi bật máy chiếu Tủ TV sẽ tự động mở ra, màn chiếu tự động bật lên và ngược lại khi tắt máy chiếu thì Tủ TV và màn chiếu tự động được đóng lại.

136000000

Tủ TV UST Tự Động dành cho Màn chiếu để sàn Vividstorm

Trong kho