Sumico MK3

1.500.000

Sumico MK3 là chiếc vang số chỉnh cơ nhỏ gọn nhưng có đầy đủ tính năng của một chiếc mixer karaoke thời thượng.

1500000

Sumico MK3

Vang số Sumico MK3

Trong kho