Control4 Touchscreens

Control4 Touchscreens cung cấp một cái nhìn toàn diện và kiểm soát chuyên dụng toàn bộ ngôi nhà của bạn. Không giống như màn hình cảm ứng truyền thống, bạn sẽ không cần phải tìm và khởi chạy một ứng dụng; kiểm soát ngôi nhà của bạn là ngay lập tức. Thuận tiện quản lý ánh sáng, an ninh, âm nhạc, TV, nhiệt độ, sắc thái.

Mã: Touchscreens Danh mục: ,

Control4 Touchscreens

Control4 Touchscreens

Trong kho