Showing 1–24 of 50 results

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu điện Tab-Tensioned là màn chiếu điều khiển điện có hệ thống dây căng 2 bên, giúp cho màn chiếu phẳng hơn, đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn.

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Seemax SQETSW200HHD 200 Inch (16:9)

126.000.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Grandview LF-MI180 180 Inch (16:9)WW

71.200.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Grandview LF-MI150 150 Inch (16:9)WW

58.000.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Grandview LF-MI120 120Inch (16:9)WW

38.700.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Grandview LF-MI133 133 Inch (16:9)WW

40.700.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Grandview LF-MI106 106 Inch (16:9)WW

28.900.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Grandview LF-MI100 100 Inch (16:9)WW

28.000.000
37.500.000
26.500.000
19.500.000
17.500.000
16.500.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Lumene Coliseum 4K 400C 180 inch

160.000.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Lumene Coliseum 4K 350C 158 inch

120.000.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Lumene Coliseum 4K 300C 138 inch

75.000.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Lumene Coliseum 4K 270C 122 inch

70.800.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Lumene Coliseum 4K 240C 106 inch

65.000.000

Màn chiếu điện Tab-Tensioned

Màn chiếu Seemax SQETSW180HHD 180 Inch (16:9)

86.600.000