Showing 1–24 of 28 results

Khung Treo Máy Chiếu Cao Cấp

Khung treo máy chiếu hay còn gọi là giá treo máy chiếu là phụ kiện để cố định máy chiếu lên trần nhà, lên tường. Khung treo máy chiếu có các loại có độ dài khác nhau để phù hợp cho các phòng có độ cao của trần nhà khác nhau.

6.800.000
3.100.000
3.000.000
2.900.000
2.800.000
2.700.000
2.600.000
25.000.000
24.500.000
24.000.000
23.500.000
23.000.000
3.500.000

Khung treo máy chiếu

Ultra Thin Projector Lift CM Series

27.500.000
5.200.000
12.800.000
10.800.000
-17%
9.200.000 7.600.000
8.900.000
7.600.000
9.600.000
66.600.000